Havnestad er et beboelsesområde i den sydlige del af Islands Brygge. Groft sagt, dækker området fra Sturlasgade i nord og til umiddelbart før A-huset (Irma, STAY) i den sydlige ende. Desuden ejer og driver Havnestad den sydlige del af havneparken samt bolværket langs havnen.

Området blev etableret i 2000 på den grund hvor Sojakagefabrikken holdt til, og blev bebygget frem til 2008.

Foreningen

Foreningen afholder ordinær generalforsamling med gennemgang og vedtagelse af regnskab og budget samt valg af bestyrelse hvert år i april/maj måned. 

Medlemmer af foreningen er de enkelte ejer-/beboerforeninger i Havnestads ejendomme.

Den daglige drift varetages af CEJ Ejendomsadministration A/S

Dokumenter